Κεντρική πορεία αλληλεγγύης στον Ν. Ρωμανό

roma2 ΤΡΙΚΑΚΙ2 ΤΡΙΚΑΚΙ1

This entry was posted in αλληλεγγύη, Ανακοινώσεις, καταστολή. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.