Όσο υπάρχουν φυλακές, κανείς δεν είναι ελεύθερος.

This entry was posted in uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.